Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

Genel Bilgiler

Diş Hekimliği Fakültesi, 7 Ekim 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz; 4636 m² kapalı kullanım alanı ile 2016-2017 eğitim öğretim yılında 62 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerine başlamış olup, şu anda beş sınıf ve 415 lisans, 38 Dişte Uzmanlık Eğitimi öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan, hastalarımıza etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş bakımı sunan, tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak aynı zamanda konusunda uzman diş hekimleri yetiştiren, ilerici, yenilikçi, başarılı, tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip diş hekimleri ile sürekli gelişen ve iyileştirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararası düzeyde tanınan bir Diş Hastalıkları Hastanesi olma vizyonuna sahip olan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, muayene ve tedavi hizmetlerinde; hasta memnuniyetine yönelik, sürekli gelişerek iyileşen sağlık hizmeti sunmaya kendini adamış bulunmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için hizmetlerin her aşamasında en yüksek kaliteyi güvence altına alacak etkin bir kalite sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, 09/12/2015 tarihinde kurulmuş olup Diş Hekimliği Fakültesi ile aynı hizmet binasını kullanmaktadır. Müdürlüğümüz Uşak ili ve tüm bölge halkına yönelik vermekte olduğu ağız diş sağlığı hizmetlerini 9 adet klinik, 3 adet eğitim kliniği, 2 adet müdahale odası, 1 adet engelli kliniği, 1 adet mahkûm muayene kliniği, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi ile sağlık hizmetlerinde kalite standartlarından ödün vermeden yürütmekte, günlük yaklaşık 200 – 250 hastaya hizmet imkânı sağlanmaktadır.

Müdürlüğümüz bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sürekli büyümekte olup kuruluş tarihinden bu yana tedavi hizmeti verdiği hasta sayısı 159.000’i geçmiştir. Fiziki altyapısının ve personel sayısının arttırılması ile daha fazla hastamızın tedavi hizmeti almasını hedef edinmiştir. Müdürlük; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı klinikleriyle hizmetlerini devam ettirmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Bölümleri/Programları
Diş Hekimliği

Fakülte; Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığı altında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodontiden oluşan 8 Anabilim Dalıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Uşak ili merkezinde yer alan binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetlerini sürdürmektedir.

Güçlü Yanlarımız

* Lisans eğitimi ve uzmanlık eğitimi verebilecek düzeye sahip olması

* Fakülte olma anlamında her anabilim dalında bilimsel faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerini sürdürebilecek yeterli sayıda öğretim üyelerinin varlığı,

* Teorik eğitimin yanında pratik eğitimde de güncel laboratuvar altyapısının varlığı,

* Fakültenin eğitim hizmetleri olarak ekipman yönünden tam donanımlı olması

* Öğretim üyesi-öğrenci ilişki düzeyinin sürdürülebilir olması,

SAYILARLA FAKÜLTEMİZ

Öğrenci Sayısı: 465Akademik Personel Sayısı: 64Proje Sayısı: 5


Oluşturma: 29 Temmuz 2021
Dilek ve Şikayetleriniz