Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

DEKAN GÖREV TANIMI

BAŞHEKİMİN GÖREV TANIMI

BAŞHEKİM YARDIMCISI GÖREV TANIMI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SORUMLUSU GÖREV TANIMI

DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI (Eğitim/Öğretim)

DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI (Bilimsel Araştırmalar)

FAKÜLTE KURULU GÖREV TANIMI

ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIMI

DEKANLIK SEKRETERİ GÖREV TANIMI

EĞİTİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIMI

FATURALAMA MEMURU GÖREV TANIMI

SATIN ALMA MEMURU GÖREV TANIMI

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ GÖREV TANIMI

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI

HASTA KAYIT-KABUL PERSONELİ GÖREV TANIMI

HASTANE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI

KALİTE DİREKTÖRÜ GÖREV TANIMI

KLİNİK DESTEK ELEMANI GÖREV TANIMI

LİSANS ÖĞRENCİSİ GÖREV TANIMI

MULTİDİSİPLİNER KLİNİK SORUMLULARI GÖREV TANIMI

MUTEMETLİK MEMURU GÖREV TANIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV TANIMI

PROTEZ LABORATUVAR TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

RÖNTGEN TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ PERSONELİ GÖREV TANIMI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

SOSYAL KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİ SORUMLUSU VE YARDIMCILARI GÖREV TANIMI

TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMI

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV TANIMI

TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV TANIMI

TIBBI ATIK PERSONELİ GÖREV TANIMI

VEZNE MEMURU GÖREV TANIMI

YAZI İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

PROTEZ TEKNİKERİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

HEMŞİRENİN GÖREV TANIMI


Oluşturma: 09 Nisan 2021
Dilek ve Şikayetleriniz