Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

S.N

Döküman No

Döküman Adı

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

1

ITC.FR.70

Acil Müdahale Seti İlaç Takip Çizelgesi

28.01.2019

00

00

2

AE.FR.63

Advers Etki Formu

02.01.2019

00

00

3

AD.FR.02

Ameliyathane Denetim Formu

02.01.2019 

00 

00 

4

AIN.FR.03

Ameliyathane Isı Nem Takip Formu 

02.01.2019 

00 

00 

5

AO.FR.03

Arşiv Odası Isı ve Nem Takip Formu

02.01.2019 

00 

00 

6

BK.FR.05 

Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

02.01.2019 

00

00 

7

BT.FR.06

Bina Turu Kontrol Formu 1

02.01.2019 

00 

00 

8

BT.FR.07 

Bina Turu Kontrol Formu 2

02.01.2019 

00 

00 

9

BI.FR.08 

Biyolojik İndikatör Formu

02.01.2019 

00 

00 

10

BUZ.FR.09 

Buzdolabı İlaç(KİT) Sıcaklık Takip Formu 

02.01.2019 

00 

00 

11

CGD.FR.10 

Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Formu

02.01.2019 

00 

00 

12

CMD.FR.11 

Çalışan Memnuniyeti Anketi Formu

02.01.2019 

24.09.2021 

00 

13

DA.FR.12 

Depo Alanı Isı Nem Takip Formu

02.01.2019 

00 

00 

14

 

Dezenfektan Minimum Etkin Konsantrasyon (MEK) Takip Formu

 

 

 

15

DUC.FR.13 

Diş Üniti ve Çevresinin Temizlik Kontrol FormU

02.01.2019 

01.05.2019 

00 

16

DBO.FR.14 

Doküman Baskı Onay Formu

02.01.2019

00 

00 

17

DT.FR.15 

Döküman Talep Formu

02.01.2019 

00 

00 

18

DTİ.FR.16

Döküman Talep İptal Formu

02.01.2019 

00 

00 

19

DOB.FR.17 

Düşme Olayı Bildirim Formu

02.01.2019 

00 

00 

20

DOF.FR.18 

Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Formu 

02.01.2019 

00 

00 

21

DOFT.FR.19 

Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu 

02.01.2019 

00 

00 

22

EB.FR.20 

Eğitim Bildirim Formu

02.01.2019 

00 

00 

23

ED.FR.21 

Eğitim Değerlendirme Formu

02.01.2019 

00 

00 

24

EK.FR.22 

Eğitim Katılım Formu

02.01.2019 

00 

00 

25

EKD.FR.23 

Eğitime Katılacak Personel Duyuru Formu

02.01.2019 

00 

00 

26

EK.FR.60 

Endikasyon Kuralı Gözlem Raporu

02.01.2019 

00 

00 

27

EP.FR.71 

Elektirik Panosu Kontrol Formu

02.01.2019 

24.09.2021 

01 

28

GCK.FR.25 

Güvenli Cerrahi Kontrol Formu 

02.01.2019 

24.09.2021 

01

29

GRS.FR.26 

Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu 

02.01.2019 

00 

00

30

HHB.FR.27 

Hasta Hakları Başvuru Formu 

02.01.2019 

00 

00 

31

HHKK.FR.28 

Hasta Hakları Kurul Karar Formu

02.01.2019 

00 

00 

32

HMA.FR.29 

Hasta Memnuniyeti Bildirim Formu

02.01.2019 

21.09.2021 

01 

33

HHY.FR.30 

Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Bilgi Formu

02.01.2019 

00 

00

34

IMHA.FR.31 

İlaç İmha Tutanak Formu

02.01.2019 

00 

00 

35

IOB.FR.32 

İstenmeyen Olay Bildirim Formu

02.01.2019 

00 

00 

36

DHB.FR.33 

Jeneratör Haftalık Bakım Formu

02.01.2019 

00 

00 

37

KDA.FR.34 

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Aylık Veri Analiz Formu

02.01.2019 

00 

00 

38

KDA.FR.35 

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu

02.01.2019 

28.04.2022

01

39

KKO.FR.36 

Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

02.01.2019 

00 

00 

40

KHB.FR.37 

Klima ve Havalandırma Aylık Bakım Formu

02.01.2019 

00 

00 

41

KI.FR.38 

Konsültasyon İstek Formu

02.01.2019 

00 

00 

42

KYT.FR.39 

Kurşun Yelek ve Tiroid Koruyucu Uygunluk Kontrol Formu 

02.01.2019 

00 

00 

43

LA.FR.40 

Laboratuvar Alanı Isı Nem Formu

02.01.2019 

00 

00 

45

MGS.FR.61 

Medikal Gaz Sistemleri Aylık Kontrol Formu 

02.01.2019 

17.09.2021 

05 

46

MS.FR.42 

Merkezi Sterilizasyon Isı Nem Formu  

02.01.2019 

11.03.2019 

01 

47

MSMT.FR.43 

Merkezi Sterilizasyon Malzeme Teslim Formu

02.01.2019 

01.04.2019 

01 

48

MSGT.FR.44 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Günlük Denetim Formu

02.01.2019 

00 

00 

49

MSZ.FR.68 

Mesai Sonrası Ziyaretçi Takip Formu 

05.05.2019 

00 

00 

50

PKO.FR.45 

Pembe Kod Olay Bildirim Formu  

02.01.2019 

00 

00 

51

PD.FR.46 

Performans Değerlendirme Formu

02.01.2019 

00 

00 

52

PLT.FR.47 

Protez Laboratuvarı Aylık Temizlik Denetim ve Takip Formu 

02.01.2019 

00 

00 

53

RI.FR.48 

Röntgen İstatistik Formu 

02.01.2019 

00 

00 

54

ST.FR.60 

Sevk Talep Formu  

25.02.2019 

00 

00 

55

 

Sterilizasyon Takip Formu.docx

 

 

 

56

SKMY.FR.50

Sterilizasyon Ünitesi Kırmızı Mavi ve Yeşil Alan Temizlik Takip Formu 

02.01.2019 

00 

00 

57

SDT.FR.51 

Su Deposu Temizlik Bildirim Formu 

02.01.2019

00

00

58

SST.FR.52 

Su Sistemi Takip Formu 

02.01.2019 

00 

00 

59

SO.FR.53 

Sunucu Odası Isı ve Nem Takip Formu  

02.01.2019 

00 

00 

60

SKE.FR.063 

Solüsyon Kabı Etiket Formu

11.03.2019 

00 

00 

61

TBMP.FR.54 

Temizlik Bezi, Mop ve Paspas Teslim Çizelgesi 

02.01.2019 

00 

00 

62

TA.FR.55 

Tıbbi Atık Depo Alanı Isı Nem Takip Formu 

02.01.2019 

00 

00 

63

UT.FR.57 

Uygunsuzluk Tespit Formu

02.01.2019 

00 

00 

64

UPS.FR.69 

UPS Cihazı Bakım Onarım Formu

02.01.2019

00 

00 

65

VKM.FR.70 

Vakum (Sakşın-Asprator) Bakım Kontrol Formu 

02.01.2019 

00 

00 

66

YDİ.FR.58 

Yarım Doz İlaç İmha Formu 

02.01.2019 

00 

00 

67

YDAK.FR.62 

Yangın Dolabı Aylık Kontrol Listesi Formu 

07.03.2019 

00 

00 

68

YCS.FR.59 

Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri 

02.01.2019 

00 

00 

69

TİF.FR.96 

Taşınır İstek Belgesi Formu 

02.01.2019 

10.11.2021 

01 

70

BST.FR.125

 Hasta Bekleme Salonu Temizlik Kontrol Formu

01.01.2014

08.02.2022

03

71

AET.FR.125

 Arşiv Evrak Talep Formu

02.01.2019

00

00

72

MKC.FR71

 Acil Müdahale Seti İlaç Takip Formu

06.02.2020

00

00

73

ITC.FR.70

 Acil Müdahale Seti İlaç Takip Çizelgesi

28.01.2020

00

00

74

AET.FR.125

 Arşiv Evrak Talep Formu

02.01.2019

00

00

75

MKO.FR.41

 Mavi Kod Olay Bildirim Formu

02.01.2019

28.01.2019

00

76

OKB.FR.27

 Olay Kaza Bildirim Formu

02.01.2019

00

00

77

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 16 Ocak 2018
Dilek ve Şikayetleriniz