Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Çocuk Hasta Bilgilendirme Broşürü

Yetişkin Hasta Bilgilendirme Broşürü
 

 PROSEDÜRLER

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ameliyathane Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü

Ağrı Kontrolü Prosedürü

Ameliyathane İşleyiş Prosedürü

Arşiv ve Tıbbi Hizmet Kayıtları Yönetimi Prosedürü

Bina Kontrol Prosedürü

Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürü

Doküman İmha Prosedürleri

Deprem Eylem Prosedürü

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği Prosedürü

Doküman Hazırlama Prosedürü

Dış Kaynaklı Dokümanların Yönetimi Prosedürü

Düzeltici ve Önleyici Faaliyeter Prosedürü

Görüntülüme Hizmetleri İşleyiş Prosedürü

Gösterge Yönetimi Prosedürü

Hasta Hakları Birimi Çalışma Prosedürü

Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Prosedürü

Hasta Memnuniyet Anketi Uygulaması Prosedürü

İlaç Yönetimi Prosedürü

İnsan Kaynakları Yönetim Prosedürü

İzolasyon Önlemleri Prosedürü

Kurul, Komite ve Ekiplerin Toplantı ve İşleyiş Prosedürü

Kalite Yönetim Birimi Komite Toplantı Yönetimlerinin Düzenlenmesi

Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü

Öz Değerlendirme Prosedürü

Pembe Kod Uygulama Prosedürü

Personel Sağlık Tarama ve Yaralanma Takip Prosedürü

Periodontoloji Ameliyathane Süreçleri İşleyiş Prosedürü

Protez Laboratuvarı Prosedürü

Radyoloji Çekim Protokolleri

Refakatçi Prosedürü

Sağlık Çalışanları için Etkili İletişim Hekim-Hasta İletişimde Temel Noktalar

Temizlik Prosedürü

Tıbbi Atık ve Diğer Atık Kontrolü Prosedürü

Tıbbi Cihaz Bakım Onarım ve Kalibrasyon Prosedürü

Yangın Güvenlik Prosedürü

Yetki Devri ve İmza Yetkisi Prosedürü

  

İNDİKATÖR KARTI

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Antibiyotik Tedavisinde Başarısızlık Nedeniyle Yeniden Başvuru Oranı

Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı İndikatör Kartı

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı

Dolgu Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

Dolgu Yapılmış Ancak Kanal Tedavisi Zorunlu Hale Gelmiş Diş Oranı

Düzenleyici Önleyici Faaliyet Sonuçlandırma Oranı İndikatör Kartı

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı İndikatör Kartı

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı İndikatör Kartı

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı İndikatör Kartı

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

El Hijyeni Uyumu İndikatör Kartı

Fissur Sealant Uygulama Oranı

Genel Anestezi Altında Tedavi Edilen Hasta Oranıİ KONTROL LİSTESİ KULLANIM ORANI

HASTA SEVK ORANI GÖSTERGE KARTI

HATALI PROTEZ NEDENİYLE YENİLENEN PROTEZ ORANI

HBYS’NİN DEVRE DIŞI KALDIĞI SÜRE GÖSTERGE KARTI

İç Denetleme Sonuç Raporu

İLAÇ HATALARININ GERÇEKLEŞME SAYISI GÖSTERGE KARTI

İLK MUAYENE SONRASI İLE ÖLÇÜ ALINMASINA KADAR GEÇEN ORTALAMA SÜRE

Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Oranı Takip Kartı

Kanal Tedavisi kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı

KANAL TEDAVİSİ YAPILMIŞ ANCAK ÇEKİM YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞ DİŞ ORANI

KAYBOLAN ALÇI MODEL ORANI (%)

KAYBOLAN ÖLÇÜ ORANI (%)

KAYBOLAN PROTEZ ORANI (%)

Kesici Delici Alet Yaralanmaları İndikatör Kartı

Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

MESLEKİ EĞİTİME UYGUN BÖLÜMDE ÇALIŞMAYAN PERSONEL ORANI GÖSTERGE KARTI

PERSONELİN DEVİR HIZI

PERSONELİN EĞİTİME KATILMA ORANLARI (%)

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirme Oranı

PROSEDÜR BAZINDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU HIZI

PROTEZ TESLİMİNDEN SONRA KLİNİK NEDENLE TEKRAR BAŞVURU ORANI

SABİT PROTEZ YAPILMIŞ ANCAK ÇEKİM YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞ DİŞ ORANI

SABİT PROTEZ YAPILMIŞ ANCAK KANAL TEDAVİSİ YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞ DİŞ ORANı

Tedavi Oranları İndikatör Formu

TEKRAR ALINAN ÖLÇÜ ORANI

TEKRARLAYAN ÇEKİM SAYISI GÖSTERGE KARTI

ZAMANINDA TESLİM EDİLMEYEN PROTEZ ORANI (%)

 

 

 

ONAM BELGESİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Lokal Ameliyathane Hasta Onam Formu

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı Klinik Uygulamalar Hasta Onam Formu

Bilgilendirilmiş Hasta Tedavi Onam Formu

Dental İmplant Hasta Bilgilendirme ve Cerrahi İşlem Onam Formu

Konsültasyon İstek Formu

Ortodonti Hasta Onam Formu

Pedodonti A D Hasta Onam Formu

Periodontoloji Ameliyathane Onam Formu

Periodontoloji Klinik Onam Formu

 

TALİMATLAR

Ameliyathanede Patolojik Numune Takip Talimatı

Alçı Kesme Motorunu Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Akılcı Antibiyotik ve İlaç Kullanımı

Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Ameliyathane Temizlik Talimatı

Akrilik Malzeme Yönetimi Talimatnamesi

Atık Yönetimi Talimatı

Advers Etki Bildirim Talimatı

Basınçlı Akril Pişirme Fırını Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Beyaz Kod Uygulama Talimatı

Bilgisayar ve Röntgen Kullanma Talimatı

Cerrahi Alet Yıkama Talimatı

Cerrahi Aletlerin Sayımı ve Paketlenmesi Talimatı

Diş Protez Laboratuvarı İşleyiş Talimatı

Düşme Riski Önleme Talimatı

Delici Kesici Alet Yaralanmaları Talimatname

Depoda Oluşabilecek Riskleri Önleme Talimatı

Dozimetre Kullanım Talimatı

Eğitim Komisyonu Çalışma Talimatı

El Hijyeni Talimatı

Eldiven Kullanma Talimatı

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı

Engellilere Yönelik Düzenleme Talimatı

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Talimatı

Hasta Mahremiyeti Sağlanması Talimatı

Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimlerine ve Bilgilendirilmelerine İlişkin Düzenleme Talimatı

Hasta Güvenliği Komitesi Çalışma Talimatı

İlan Panolarının Kullanılması Talimatı

İndikatör Cihazı bakım ve Kullanma Talimatı

İlaç ve Tıbbi Malzeme İmha Talimatı

İstenmeyen Olay Sistemi Talimatı

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Talimatı

Kimyasal Madde Depolama Talimatı

Kumlama Cihazı Bakım ve Onarım Talimatı

Lümenli Aletlerin, Yıkama, Paketleme ve Sterilizasyon Süreçlerine Yönelik Talimatı

Mavi Kod Uygulama Talimatı

Merkezi Sterilizasyon ETÜV (KURU HAVA) Kullanma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Paketleme Makinası Kullanım ve Temizlik Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü

Merkezi Sterilizasyon Ünitesine Alet Set ve Malzemelerin Teslim Edilmesi Merkezi S terilizasyon Ünitesinden Teslim  Alınma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin İşleyişine Yönelik Yazılı Düzenleme Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ultrasonik Yıkama Cihazı Çalıştırma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Acil Durum ve Yangın Eylem Planı

Mufla Kaynatma Cihazı Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Mumu Eritme Cihazı Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Otoklav Kullanım Talimatı

Ortodonti Laboratuvarı Çalışma Talimatı

Panoromik Röntgen Cihazı Kullanım Talimatı

Periapikal Röntgen Cihazı Kullanma Talimatı

Protez Labaratuvarı Güvenlik Rehberi

Protez Teslim Talimatı

Poşet Kapatma Cihazı Kullanma Talimatı

Radyasyon Güvenliği Talimatı

Radyoloji Ünitesi İşleyiş Talimatı

Sarf ve Tıbbi Malzeme Depolama Talimatı

Stok Yönetimi Talimatı

Sedasyon Uygulanan Hastaların Uyması Gereken Talimatlar

Su Deposu Temizlik ve Bakım Talimatı

Termal Dezenfektör Cihazı Çalıştırma Talimatı

Tomografi Cihazı Kullanma Talimatı

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu Talimatı

Tehlikeli Madde Yönetim Talimatı

Ultrasonik Yıkama Cihazı Çalıştırma Merkezi Talimatı

Ultrasonografi Cihazı Kullanma Talimatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 16 Ocak 2018