Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Çocuk Hasta Bilgilendirme Broşürü

Yetişkin Hasta Bilgilendirme Broşürü
 

 PROSEDÜRLER

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Ameliyathane Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü

Ağrı Kontrolü Prosedürü

Ameliyathane İşleyiş Prosedürü

Arşiv ve Tıbbi Hizmet Kayıtları Yönetimi Prosedürü

Bina Kontrol Prosedürü

Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürü

Doküman İmha Prosedürleri

Deprem Eylem Prosedürü

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği Prosedürü

Doküman Hazırlama Prosedürü

Dış Kaynaklı Dokümanların Yönetimi Prosedürü

Düzeltici ve Önleyici Faaliyeter Prosedürü

Görüntülüme Hizmetleri İşleyiş Prosedürü

Gösterge Yönetimi Prosedürü

Hasta Hakları Birimi Çalışma Prosedürü

Hasta ve Yakınlarının Eğitimi Prosedürü

Hasta Memnuniyet Anketi Uygulaması Prosedürü

İlaç Yönetimi Prosedürü

İnsan Kaynakları Yönetim Prosedürü

İzolasyon Önlemleri Prosedürü

Kurul, Komite ve Ekiplerin Toplantı ve İşleyiş Prosedürü

Kalite Yönetim Birimi Komite Toplantı Yönetimlerinin Düzenlenmesi

Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü

Öz Değerlendirme Prosedürü

Pembe Kod Uygulama Prosedürü

Personel Sağlık Tarama ve Yaralanma Takip Prosedürü

Periodontoloji Ameliyathane Süreçleri İşleyiş Prosedürü

Protez Laboratuvarı Prosedürü

Radyoloji Çekim Protokolleri

Refakatçi Prosedürü

Sağlık Çalışanları için Etkili İletişim Hekim-Hasta İletişimde Temel Noktalar

Temizlik Prosedürü

Yangın Güvenlik Prosedürü

Yetki Devri ve İmza Yetkisi Prosedürü

  

İNDİKATÖR KARTI

Fissur Sealant Uygulama Oranı (%) İndikatör Kartı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları İndikatör Kartı

Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Oranı Takip Kartı

Tedavi Oranı (%) Takip İndikatör Kartı

 

ONAM BELGESİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Lokal Ameliyathane Hasta Onam Formu

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı Klinik Uygulamalar Hasta Onam Formu

Bilgilendirilmiş Hasta Tedavi Onam Formu

Dental İmplant Hasta Bilgilendirme ve Cerrahi İşlem Onam Formu

Konsültasyon İstek Formu

Ortodonti Hasta Onam Formu

Pedodonti A D Hasta Onam Formu

Periodontoloji Ameliyathane Onam Formu

Periodontoloji Klinik Onam Formu

 

TALİMATLAR

Ameliyathanede Patolojik Numune Takip Talimatı

Akılcı Antibiyotik ve İlaç Kullanımı

Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı Amaliyathane Temizlik Talimatı

Akrilik Malzeme Yönetimi Talimatnamesi

Atık Yönetimi Talimatı

Advers Etki Bildirim Talimatı

Beyaz Kod Uygulama Talimatı

Bilgisayar ve Röntgen Kullanma Talimatı

Cerrahi Alet Yıkama Talimatı

Cerrahi Aletlerin Sayımı ve Paketlenmesi Talimatı

Düşme Riski Önleme Talimatı

Delici Kesici Alet Yaralanmaları Talimatname

Depoda Oluşabilecek Riskleri Önleme Talimatı

Dozimetre Kullanım Talimatı

Eğitim Komisyonu Çalışma Talimatı

El Hijyeni Talimatı

Eldiven Kullanma Talimatı

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı

Engellilere Yönelik Düzenleme Talimatı

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Talimatı

Hasta Mahremiyeti Sağlanması Talimatı

Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimlerine ve Bilgilendirilmelerine İlişkin Düzenleme Talimatı

Hasta Güvenliği Komitesi Çalışma Talimatı

İlan Panolarının Kullanılması Talimatı

İndikatör Cihazı bakım ve Kullanma Talimatı

İlaç ve Tıbbi Malzeme İmha Talimatı

İstenmeyen Olay Sistemi Talimatı

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Talimatı

Kimyasal Madde Depolama Talimatı

Lümenli Aletlerin, Yıkama, Paketleme ve Sterilizasyon Süreçlerine Yönelik Talimatı

Mavi Kod Uygulama Talimatı

Merkezi Sterilizasyon ETÜV (KURU HAVA) Kullanma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Paketleme Makinası Kullanım ve Temizlik Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü

Merkezi Sterilizasyon Ünitesine Alet Set ve Malzemelerin Teslim Edilmesi Merkezi S terilizasyon Ünitesinden Teslim  Alınma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin İşleyişine Yönelik Yazılı Düzenleme Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ultrasonik Yıkama Cihazı Çalıştırma Talimatı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Acil Durum ve Yangın Eylem Planı

Otoklav Kullanım Talimatı

Panoromik Röntgen Cihazı Kullanım Talimatı

Periapikal Röntgen Cihazı Kullanma Talimatı

Radyasyon Güvenliği Talimatı

Radyoloji Ünitesi İşleyiş Talimatı

Sarf ve Tıbbi Malzeme Depolama Talimatı

Stok Yönetimi Talimatı

Sedasyon Uygulanan Hastaların Uyması Gereken Talimatlar

Su Deposu Temizlik ve Bakım Talimatı

Termal Dezenfektör Cihazı Çalıştırma Talimatı

Tomografi Cihazı Kullanma Talimatı

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu Talimatı

Tehlikeli Madde Yönetim Talimatı

Ultrasonik Yıkama Cihazı Çalıştırma Merkezi Talimatı

Ultrasonografi Cihazı Kullanma Talimatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 16 Ocak 2018