Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

KOMİSYON VE EKİPLER

Atık Yönetimi  Ekibi

Antibiyotik Kontrol Ekibi

Beyaz Kod Ekibi

Bilgi Güvenliği Komitesi

Bina Turları Ekibi

Çalışan Güvenliği Komitesi

Çalışan Görüşleri Değerlendirme Kurulu

Eğitim Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Farmakovijilans Sorumlusu

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Komitesi

Hasta Hakları Kurulu

Kırmızı Kod Ekibi

Mavi Kod Ekibi

Pembe Kod Ekibi

Risk Değerlendirme Komisyonu

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu Ekibi

 

GÖREV TANIMLARI

Arşiv Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Çalışan Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Eğitim Komitesi Görev Ve Sorumluluklar

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yetki ve Sorumluluklar.

Farmakovijilans Görev ve Sorumluluklar.

Hasta Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Görev Tanımları

İlaç Yönetim Komitesi Görev ve Sorumluluklar.

Tesis Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Risk Değerlendirme Ekibi Görev Tanımları

Radyoloji Bölümü Organizasyon Şeması

 

KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE VE YÖNERGELER

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Yönetim Planı

Bilgi Güvenliği

Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi

Beyaz Kod Uygulaması ve Hukuki Yardım

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Çalışan Güvenliğİ

Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliği

Dokümanların Asılması Hakkında Genelge

Engelli Bireyler Hakkında Kanun

Engelli ve Kronik Hastalığı Olan Çalışanlar İçin Yönerge

Hekim Seçme Yönergesi

Hasta Güvenliği

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Hemşirelik Yönetmeliği

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi

Kırmızı Ve Yeşil Reçetelerin Kullanılması Hakkında Genelge

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi

Mavi Kod Resmi Gazete Tebliğ

Pembe Kod Resmi Gazete Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Sağlıkta Kalite ve Performans Yönergesi

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Tutuklu Sağlık Hakları

Tıbbi Kayıtlara Erişim ve Hasta Bilgilerinin Gizliliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Madde Envanteri

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği

Yangında Önleme ve Söndürme Yönergesi

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 16 Ocak 2018