Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

KOMİSYON VE EKİPLER

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

ATIK YÖNETİMİ EKİBİ

BEYAZ KOD EKİBİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

BİNA TURU EKİBİ

ÇALİŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME KURULU

ÇALİŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

HASTA ve SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI KOMİTESİ

KIRMIZI KOD EKİBİ

MAVİ KOD EKİBİ

PEMBE KOD EKİBİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM SORUMLUSU EKİBİ

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU

GÖREV TANIMLARI

Arşiv Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Çalışan Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Eğitim Komitesi Görev Ve Sorumluluklar

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yetki ve Sorumluluklar.

Farmakovijilans Görev ve Sorumluluklar.

Hasta Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Görev Tanımları

İlaç Yönetim Komitesi Görev ve Sorumluluklar.

Tesis Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumluluklar

Risk Değerlendirme Ekibi Görev Tanımları

Radyoloji Bölümü Organizasyon Şeması

 

KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE VE YÖNERGELER

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Yönetim Planı

Bilgi Güvenliği

Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi

Beyaz Kod Uygulaması ve Hukuki Yardım

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Çalışan Güvenliğİ

Diş Protez Laboratuvarı Yönetmeliği

Dokümanların Asılması Hakkında Genelge

Engelli Bireyler Hakkında Kanun

Engelli ve Kronik Hastalığı Olan Çalışanlar İçin Yönerge

Hekim Seçme Yönergesi

Hasta Güvenliği

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Hemşirelik Yönetmeliği

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi

Kırmızı Ve Yeşil Reçetelerin Kullanılması Hakkında Genelge

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi

Mavi Kod Resmi Gazete Tebliğ

Pembe Kod Resmi Gazete Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Sağlıkta Kalite ve Performans Yönergesi

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Tutuklu Sağlık Hakları

Tıbbi Kayıtlara Erişim ve Hasta Bilgilerinin Gizliliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Madde Envanteri

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği

Yangında Önleme ve Söndürme Yönergesi

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 16 Ocak 2018
İnternet Randevu Dilek ve Şikayetleriniz