Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

S.N

Döküman No

Döküman Adı

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

1

PRS-FR-001

Babalık İzni Dilekçesi

 02.03.2018

08.07.2021

001

2

PRS-FR-002

Dekanlık Telafi Dersi Basvuru Formu

 02.03.2018

08.07.2021

001

3

PRS-FR-003

Ders Planı ve Literatür Bilgileri Boş Şablonu   

 02.03.2018

08.07.2021

001

4

PRS-FR-004

Ders Yükü Bildirim Formu

 02.03.2018

08.07.2021 

001 

5

PRS-FR-005

Ders Yükü Tespiti Ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

 02.03.2018

08.07.2021 

001

6

PRS-FR-006

Günlük İzin Belgesi

 02.03.2018

08.07.2021

001 

7

PRS-FR-007

Hastalik Izin Formu

 02.03.2018

08.07.2021 

001 

8

PRS-FR-008

İzin İstek Formu (Sürekli İşçiler İçin)

 02.08.2018

08.07.2021 

001 

9

PRS-FR-009

İzin İstek Formu

 02.08.2018

08.07.2021

001

10

PRS-FR-010

Maddi Hata Değerlendirme Tutanağı

 02.08.2018

08.07.2021

001

11

PRS-FR-011

Mal Bildirim Formu

 02.08.2018

08.07.2021

001

12

PRS-FR-012

Malzeme Talep Dilekçesi

 02.08.2018

08.07.2021

001

13

PRS-FR-013

Posta Gönderileri

 02.08.2018

08.07.2021

001


Oluşturma: 16 Ocak 2018
Dilek ve Şikayetleriniz