Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Stratejik Plan

Diş Hekimliği Fakültesi 2020 - 2024 Stratejik Planı (Güncellenmiş Versiyon / Şubat 2024)

Diş Hekimliği Fakültesi 2020 - 2024 Stratejik Planı

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri Tablosu

Eğitim Performans Göstergeleri Tablosu

Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Tablosu

Stratejik Plan Amaç ve Hedefler Tablosu

Komisyon Kararları 

Birim Kalite Danışma Komisyonu Toplantısı 11/01/2024 (2023 Yılı Performans Göstergeleri Değerlendirme)

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 31/01/2023 (2022 Yılı Performans Göstergeleri Değerlendirme)

 

Bilgi: Fakültemiz Stratejik Planında belirlenen Performans Göstergelerinin izlenmesi 6 Aylık dönemlerde, raporlaması 12 aylık dönemlerde yapılır. İlgili komisyonlarda görüşülen performans göstergeleri için yıllık Gerekçe, Önlem ve Planlamalar belirlenir ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır. 

 

 


Oluşturma: 25 Temmuz 2022
Dilek ve Şikayetleriniz